montážní a demontážní přípravky...

 Něco z velkého množství montážních a demontážních přípravků ,používaných při servisních pracech.