Nejiskřivé nářadí

MĚĎ-BERYLLIUM Cu-Be

Beta nejiskřivé nářadí je speciálně navržené pro bezpečný provoz v prostředí s potenciálním rizikem exploze, v případě trvalé přítomnosti hořlavých tekutin nebo vznětlivých plynů, nebo u jakékoliv jiné aplikace, která vyžaduje užití výjimečně antimagnetického, korozivzdorného nářadí.

Beta nejiskřivé nářadí je certifikované Federálním Institutem pro materiálové složení a testování, BAM, pod dohledem Evropského nařízení 99/92/EC.

VAROVÁNÍ! Riziko výbuchu v prostředí s acetylénem.
Mechanické vlastnosti nejiskřivého nářadí se liší od standardního. Nejiskřivé nářadí by mělo být použito s důrazem na opatrnost a hrozbu přetížení.


Nerez

Nářadí BETA INOX lze použít v místech, kde jsou zvláštní požadavky na čistotu - kde není povolena ani minimální úroveň znečištění.
 

  • Potravinářský průmysl
  • Farmaceutická výroba - třída čistoty vzduchu C
  • Aplikace na ropných plošinách
  • Biotechnologické a biomedicínské laboratoře
  • Aplikace v jaderné technologii


Nástroje Beta Inox zabraňují „kontaminaci“ rzí.
Pokud se pro šrouby, matice nebo povrchy z nerezové oceli používají jiné nástroje než nerezové, mohou nástroje uvolňovat částice a přilnout k součásti, která není z nerezové oceli, a způsobit korozi. To často nepříznivě ovlivňuje estetiku a někdy to vede i k porušení struktury.
 

  • Loděnice
  • Konstrukce
  • Solární systémy
  • Automobilový průmysl


Správný výběr materiálů a nejlepší tepelné zpracování určené odborníky poskytuje nástrojům Beta Inox mechanické vlastnosti, které daleko převyšují požadavky norem a jsou srovnatelné s vlastnostmi jiných nástrojů Beta.

Nerezová ocel je 100% recyklovatelná, což je také velká výhoda.