Opravné tyčinky jsou odolné vůči teplotám od -35°C do +120°C (krátkodobě do 150°C) ač jeden typ odolný vůči teplotám od -35°C do +280°C (krátkodobě do 300°C). Odolávají působení alkoholu, esteru, slané vody, olejů a většiny kyselin a zásad. Neobsahují organická rozpouštědla a vytvrzují se prakticky bez smrštění. Vytvrzený produkt je možno mechanicky opracovat (vrtat, pilovat, frézovat) a bez další úpravy přelakovat. Povrch musí být čistý a zbaven mastnot, popřípadě zdrsněn. Dobře přilnou k následujícím materiálům:
kovu; dřevu; sklu; keramice; betonu; umělým hmotám
Aqua keramická
Ideální hmota pro rychlé opravy na vlhkých a mokrých plochách i pro opravy pod vodou. Je vhodná pro opravy a těsnění trhlin, děr, sáknoucích a netěsných míst na:
 
benzínových a vodních nádržích; topných tělesech; elektrických rozvaděčích; sanitárních zařízeních; plaveckých bazénech; zařízeních v oblasti lodní a námořní dopravy
Ocelová
Speciálně pro rychlé a velmi pevné opravy a lepení kovových dílů. Je vhodný pro opravy a utěsnění trhlin, děr, sáknoucích a netěsných míst na:
 
strojních dílech; nádržích a rozvodném potrubí; kontejnerech, čerpadlech a tělesech skříní; balkónových mřížích a zábradlích schodišt; vyvrtaných závitech
Měděná
Pro velmi rychlé opravy (zpracovatelnost po namíchání do 4 minut) trhlin, děr a netěsností i na vlhké a mokré plochy, jako:
 
trubky a oblouky; fitinky a příruby; měděné žlaby a plechy; vedení na teplou a studenou vodu z mědi; mrazící a klimatizační zařízení
Hliníková
Pro rychlé a nerezavějící opravy a pro lepení kovových dílů. Je vhodný pro opravy a utěsnění trhlin, děr, sáknoucích a netěsných místech na:
 
karosériích; hnacích zařízeních a kontejnerech; okenních rámech a profilech; člunech; modelech (železnice, auta, atd.); univerzální opravy pro hobby a průmysl
Titanová
Pro trvalé opravy a lepené spoje kovových dílů s vysokým teplotním zatížením (krátkodobě do +300°C). Vytvrzený materiál může být opracováván po cca 360 minutách jako ocel (vrtáním, soustružením, frézováním) a bez předešlé úpravy přelakován. Používá se k opravě a těsnění trhlin, děr, sáknoucích a netěsných na:
 
nádržích a potrubních rozvodech; tlakových odlitcích z hliníku a lehkých kovů; hřídelích, čerpadlech a pouzdrech;  těžko opravitelné a poškozené závity; výrobu forem a modelu pro 0-té série; universální opravy pro použití ve vysokých teplotách
  
 
 
 
 
 
 
Minutový kov
Tato ocelí plněná lepící látka se vyznačuje extrémně vysokou lepící silou. Díky vysoké viskozitě ji lze používat nejen na svislé plochy, ale plní zároveň pórovitá místa a trhliny stejně jako nerovnosti. Ideální je pro opravy rozdílných materiálů, u nichž musí být překonány větší tolerance. Je teplotně stálý od -35°C do +145°C. Vytvrzené lepidlo muže být mechanicky opracováváno:
 
broušením; pilováním; vrtáním atd