Uvolňovač rzi a kontaktní sprej
Výrobek je se svou vícenásobnou funkcí nepostradatelný při opravách a údržbě. Z důvodů dobrého kapilárního působení a přilnavosti uvolňovač rzi a kontaktní sprej vnikne také do nejmenších otvorů. Velmi dobré účinky se dosahují v součinnosti s trojcestným ventilem, kdy pracuje i v ležaté poloze. Neškodí kovům. Oblasti použití:
  
 
  
 
 
uvolňuje rez ze šroubových spojů, čepů, potrubí a kloubů; odstraňuje vodu ze zapalovacích kontaktů a elektrických vedení; zajištuje kontakt v rozdělovačích; trvale chrání před korozí; maže třecí uložení; chrání a čistí brzdové písty, bowdenová lana, řetězy všech druhů a udržuje je v činnosti
 
 
 
 
H 44 T Turbo Sprej
Umožňuje široké spektrum využití v průmyslu a při údržbě. Díky speciálním účinným látkám a výbornému vzlínání vykazuje tento produkt schopnosti antikorozní, čistící, mazací, konzervační a voduodpudivé. Je odolný vůči jakýmkoliv povětrnostním vlivům a je tedy téměř univerzálně použitelný v dílně, v autoopravárenství, v lodní dopravě, elektrotechnice, zemědělství, domácnosti apod.. Je složen z více olejových složek
  
 
 
 
 
 
nízkoviskózní základní olej - pro rychlé a hluboké proniknutí, vytlačení vody a čistící účinek; vysoce viskózní olej - pro dobré mazání při různých nárocích na tření a teplotu; adhezivní zušlechťující přísada - pro déle trvající účinek; přísada antikorozní - pro uzavření povrchu (lakování) a zabránění koroze
 
Vydatnost
Vztaženo na objem náplně je podíl olejových komponent ve H44T Turbo (s přibližně 40% kapalného pohonného plynu - propan/butanu) nižší než u známého reklamního výrobku, v němž je jen 5% oxidu uhličitého. Díky kapalnému pohonnému plynu propan/butanu je však dosaženo jemnějšího rozprašování a lepšího rozdělení vysoce cenných olejových složek. Při vycházení působících látek skrz rozprašovací hlavu se tvoří odpařovaným pohonným plynem mikrokapky s vysokou kapilární účinností. Tento tzv. aerosolový efekt nastupuje u nehořlavých pohonných prostředků jako je např. oxid uhličitý CO2 , podstatně obtížněji případně vůbec ne, protože pohonný prostředek je v nádobě ve formě plynu.
 
Pohonná látka
Díky pohonné látce propan/butanu jsou olejové složky lépe vynášeny a rozděleny. Další důležitý aspekt je jistota funkčnosti na dlouhou dobu. Použitím kapalného hnacího plynu je v nádobě k dispozici velký náraz na čerpanou látku. To má velký význam, protože se zde uplatní kulový ventil. Kulový ventil umožňuje čerpané látce dostat se do rozprašovací hlavy buď svislou trubičkou nebo otvorem u ventilu. Toto přepojení nastane, když je nádoba otočena ze svislé polohy přes vodorovnou polohu. Ale přesně v tomto přechodu může dojít k tomu, že na krátký moment vyjde ještě působící látka přes svislou trubičku. V tomto okamžiku se ale už svislá trubička neponoří do kapalné fáze, čímž je krátkodobě odstříknuta fáze plynná. U pohonného plynu jako je oxid uhličitý, který není stlačen popř. není kapalný, je náraz v nádobě velmi nepatrný. Koná-li se výše popsaný postup vícekrát, není už zaručena „rozprašovatelnost naprázdno“.
 
Oblasti použití:
uvolňuje zadřené šroubové spoje, čepy, armatury a ventily; proniká vrstvou rzi a rozpouští ji; odpuzuje vlhkost z elektrických kontaktů; zabraňuje vzniku svodových proudů; usnadňuje spouštění zvlhlých spalovacích motorů
 
 
 
 
Sprej na řetězy a lana
Je syntetický, transparentní mazací prostředek pro velmi namáhané části. Výrobek neobsahuje silikon, olej, grafit a MOS 2. Díky své vynikající přilnavostí se používá především pro vysoce zatížené a rychloběžící řetězy, kdy zabraňuje jejich prodloužení, opotřebení a roztrhání. Také při největším zatížení odolává všem vlivům počasí a díky svým speciálním mazacím vlastnostem zabezpečuje dobré a dlouhodobé mazání v úzkých meziprostorech. Slouží k trvalému mazání:
 
  
 
 
  
ložisek; ozubených a šroubových pohonů; kluzných a kulových ložisek; všech druhů kloubů a spojek; všech druhů řetězových a lanových drah